Predictz 22 May 2022

12:30 Spezia – Napoli = 2 (1.70) Ft: ?:? 

17:00 Arsenal – Everton = 1 (1.50) Ft: ?:? 

17:00 Brighton – West Ham = 2 (3.00) Ft: ?:? 

18:00 Sassuolo – AC Milan = 2 (1.50) Ft: ?:?